Montáže a výstavba inženýrských sítí

 


 

 • Montáž odvodnění mostních objektů
 • Montáž SOS chrániček
 • Elektromontážní práce
 • Výstavba vodovodních řádů
 • Výstavba kanalizačních tras
 • Výstavba pozemních komunikací
  • Pokládka živičných povrchů
  • Frézování vozovek
  • Opravy výtluků
  • Budování cest, parkovišť a chodníků

 

Montáže odvodňovacích systémů

Provádíme výrobu a montáž odvodňovacích systémů z nerezu a sklolaminátu dle požadavků objednatele na mostních konstrukcích pro silnice a železnice.

Takto provedená odvodnění prodlužují životnost konstrukce mostu a splňují vysoké nároky na životnost celého odvodňovacího systému, který dodáváme jako ucelený systém včetně závěsů, svodů, čistících kusů, kompenzátorů atd.

Montáž odvodnění patří mezi technologie, pro kterou MD ČR požaduje průkaz způsobilosti. Nejčastěji se průkaz zajišťuje při certifikaci systému jakosti.

Pro zajištění kvality dodávek vychází firma z podmínky, že všechny výrobky, služby a servis musí kromě smluvních norem národních odpovídat i normám mezinárodním, zejména mezinárodním standardům jakosti ISO. V případě požadavku firma rovněž respektuje oborové normy zákazníka.

Společnost ŘEZÁČ s.r.o. zajišťuje vysokou úroveň montáže a jakost chránícího systému prostřednictvím certifikovaného systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a je nositelem certifikátu pro technologii "Výroba a montáž odvodnění mostů".

Moderní management činí ze společnosti ŘEZÁČ s.r.o. spolehlivého a cenově výhodného partnera jak v tuzemsku tak v zahraničí.

Seznam referenčních staveb naleznete zde:

 


Elektromontážní práce, montáž SDK konstrukcí a podhledů

 • silnoproudé elektroinstalace
 • slaboproudé elektroinstalace
 • kabelové trasy
 • kabelové žlaby
 • žebříky, podpůrné konstrukce
 • kabelové chráničky, kabeláže
 • montáž SDK a podhledů
 • dokončovací stavební a sanační práce

 

Z důvodu rozšiřování působnosti firmy ŘEZÁČ s.r.o. bychom  rádi prezentovali činnosti firmy v oblasti elektromontáží a montáží SDK konstrukcí a podhledů. Firma působí na trhu již od roku 1998 a kromě provozování divize strojírenské a divize montáže mostního odvodnění se nyní nově specializuje i na dodávky širokého spektra montážních prací v oboru elektrozámečnických prací.

Firma ŘEZÁČ s.r.o. provádí zejména dodávku silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, dodávku horizontálních a vertikálních kabelových tras, montáže všech typů kabelových žlabů a kabelových žebříků a drátožlabů, dodávku a montáž SDK konstrukcí a podhledů, včetně veškerých podpůrných konstrukcí. U nestandardních konstrukcí firma rovněž zajišťuje i výrobu. Samozřejmostí je i zhotovení průrazů včetně jádrového vrtání a řezání a základních zednických prací.

Firma ŘEZÁČ s.r.o. dále nabízí méně kvalifikované elektromontážní práce, např. instalace kabelových chrániček, kabeláže, montáž osvětlení, instalaci strukturované kabeláže atd. Montážní týmy firma sestavuje přímo na míru, tedy na konkrétní montáž dle požadavků zákazníka.

Firma disponuje kvalitním a rozsáhlým technickým zázemím. Samozřejmostí je prvotní vybavenost montážních skupin dle specifikace montáže.

Všechny montáže jsou prováděny prostřednictvím stálých zaměstnanců, kteří každoročně prochází školením BOZP a PO, školením pro obsluhu VZV, VZ plošin a školením pro práce ve výškách.

Bezpečnost a ochrana zdraví a aspekty životního prostředí jsou dále zajištovány a kontrolovány ve smyslu Příručky jakosti postupy zavedených u společnosti ŘEZÁČ s.r.o.. Dále vnitropodnikovými příkazy a pokyny, případně provozovateli příslušných strojů a zařízení.